Информация

Хърсовска река

Хърсовска река

Харманлийска река

Харманлийска река

Сенковец

Сенковец

Цибрица

Цибрица

Факийска река

Факийска река

Малки Искър

Малки Искър

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник