thumb

Суха река

Суха река води началото си под името Изворско дере от извор-чешма (на 333 м н.в.) в западната част на Франгенското плато, на 1 km южно от с. Изгрев, област Варна. Тече в северна посока в широка долина, развита в баремски, аптски и сарматски окарстени варовици. На север от устието на река Карамандере долината ѝ придобива каньоновиден характер със стръмни (на места до 100 м) скалисти брегове. Северно от село Карапелит коритото ѝ окончателно пресъхва и оттам нататък до устието си продължава като суходолие. На 4 км северно от село Краново, община Кайнарджа навлиза в румънска територия и се влива като суходолие в югозападния ъгъл на езерото Олтина, разположено на десния бряг на Дунав, на 7 м н. в.
Суха река е с основно дъждовно-снежно подхранване, но е с непостоянен речен отток, като максимумът е през пролетта март-юни, а минимумът — юли-октомври. Средногодишен отток при село Ново Ботево 0,69 m3/s. През зимата, в продължение на 10-20 дни реката замръзва.

Виж още
thumb

Двойница

Двойница (старо име до 1942 г. Чифтедере) е река в Източна България, област Бургас — общини Поморие и Несебър и Област Варна — общини Долни чифлик и Бяла, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 52 км, която ѝ отрежда 81-во място сред реките на България. Река Двойница води началото си под името Лекарница от извор-чешма на 440 м н.в. в Еминска планина, в близост до заличеното през 1963 г. село Доброван, Община Поморие. До село Голица, Община Долни чифлик тече в северна посока в дълбока и залесена долина. След селото завива на изток-югоизток и до устието си поддържа тази посока, като долината ѝ се разширява и разделя Камчийска планина на север от Еминска планина на юг. Влива се в Черно море в североизточния край на град Обзор. От село Голица до устието си по долината ѝ преминава границата между Варненска и Бургаска област.

Виж още
thumb

Омуровска река

Омуровска река води началото си под името Конакдере от 820 м н.в., на 1 км североизточно от връх Чакалова поляна (902 м) в Сърнена Средна гора. Тече в южна посока в западната и югозападната част на Чирпанските възвишения в тясна долина, с редуващи се долинни разширения, в които са разположени няколко села. След устието на десния си приток река Страшния дол носи името Старата река до село Малък дол, а след устието на Новоселска река — Омуровска река. При село Партизанин навлиза в Горнотракийската низина, като долината ѝ става широка и плитка. Влива се отляво в река Марица на 120 m н.в., на 650 м южно от село Крушево, община Първомай.

Виж още
thumb

Бистрица (Пиринска Бистрица)

Река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 м н.в.), разположено заедно с Митровото езеро (на 2291 м н.в.) в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Под името Третата (Демиркапийска) река тече на юг в дълбока коритовидна долина. При хижа "Пирин" завива на югоизток и вече под името Пиринска Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепено променя посоката си в южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо залесена, с еродирани склонове долина. При село Катунци Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се разширява и изплитнява. На 500 м южно от село Ново Ходжово отляво в нея се влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на протежение от 7 км по течението на реката преминава участък от българо-гръцката граница. Влива се отляво в река Струма, на 69 м н.в., на 1,4 км западно от гръцкото село Промахон.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник