thumb

Двойница

Двойница (старо име до 1942 г. Чифтедере) е река в Източна България, област Бургас — общини Поморие и Несебър и Област Варна — общини Долни чифлик и Бяла, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 52 км, която ѝ отрежда 81-во място сред реките на България. Река Двойница води началото си под името Лекарница от извор-чешма на 440 м н.в. в Еминска планина, в близост до заличеното през 1963 г. село Доброван, Община Поморие. До село Голица, Община Долни чифлик тече в северна посока в дълбока и залесена долина. След селото завива на изток-югоизток и до устието си поддържа тази посока, като долината ѝ се разширява и разделя Камчийска планина на север от Еминска планина на юг. Влива се в Черно море в североизточния край на град Обзор. От село Голица до устието си по долината ѝ преминава границата между Варненска и Бургаска област.

Виж още
thumb

Дряновска река

Дряновска река извира от югозападното подножие на връх Каменарката (1 072 м) в Тревненска планина, на 980 м н.в. под името Плачковска река. До град Плачковци тече в дълбока залесена долина. След това долината ѝ се разширява до град Трявна, след което отново навлиза в дълбока и залесена долина. Между селата Дурча и Царева ливада долината ѝ отново се разширява, след което образува дълбок, трудно проходим пролом в източната част на Стражата, където се намира Дряновският манастир. След град Дряново долината ѝ за пореден път става широка и западно от град Дебелец се влива отляво в река Белица, на 144 м н.в.

Виж още
thumb

Камчия — Луда Камчия

След Градец долината ѝ се разширява и образува големи меандри. От извора си до до село Дъскотна тече, общо взето, в източна посока между планинския рид Разбойна и Котленска и Върбишка планина на север и Сливенска, Стидовска и Карнобатска планина на юг. От село Дъскотна до село Цонево тече на североизток в дълбока проломна долина между Върбишка планина на северозапад и Камчийска планина на югоизток. В югозападния край на село Величково, община Дългопол, на 26 м н.в. се съединява с идващата отляво река Голяма Камчия и двете заедно дават началото на същинската река Камчия.
Площта на водосборният басейн на реката е 1 612 km2, което представлява 30,1% от водосборния басейн на река Камчия. Водосборният басейн на Луда Камчия на север граничи с водосборния басейн на река Голяма Камчия, на северозапад — с водосборния басейн на река Янтра, а на юг — с водосборния басейн на река Тунджа и водосборните басейни на Айтоска и Хаджийска река, вливащи се директно в Черно море.

Виж още
thumb

Треклянска река

Треклянска река (или Раянска река) е река в Южна България, област Перник, общини Трън и Земен и Област Кюстендил, Трекляно, десен приток на река Струма. Дължината ѝ е над 50 км, която ѝ отрежда 88-мо място сред реките на България. Отводнява източните склонове на планината Кървав камък и Милевска планина, северните и източните склонове на Земенска планина, западните и южни склонове на Ерулска планина, западните склонове на Рудина планина и цялата Пенкьовска планина.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник