За нас

Ние сме ученици от VIIIв клас на Професионална гимназия по икономика - гр.Перник. Нашата специалност е Икономическа информатика и затова решихме да се включим в олимпиадата по Информационни технологии.

Произволни реки


Синаповска река

Бели Лом


Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник