Русенски Лом


Дължина 50 км.
Дължина в България 50 км.
Площ 2374 кв. км.
Извира от Реката се образува от сливането на Черни Лом и Бели Лом
Влива се в Дунав

Русенски Лом (в античността на латински Tїbisis, Тибизис) е река в Северна България, област Русе — общини Иваново и Русе, десен приток на река Дунав. Дължината ѝ е 50 км, която ѝ отрежда 86 място сред реките на България. Заедно с дясната съставяща я река Бели Лом дължината на Русенски Лом става 197 км и заема 12-то място по дължина в България. Русенски Лом се явява последната река, вливаща в Дунав на българска територия (на изток има още 5 реки, водите на които периодично достигат до Дунав).

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник