Овчарица


Дължина 0 км.
Дължина в България 72 км.
Площ 72 кв. км.
Извира от Връх Острата вила
Влива се в Бяло море

Овчарица е река в Южна България — Област Сливен, община Нова Загора, област Ямбол, община Тунджа и Област Стара Загора, общини Раднево и Гълъбово, ляв приток на река

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник