Рилска река


Дължина 51 км.
Дължина в България 51 км.
Площ 390 кв. км.
Извира от Рибни езера
Влива се в Струма

Рилска река е река в Западна България, област Кюстендил, общини Рила и Кочериново, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 51 км, която ѝ отрежда 83-то място сред реките на България. Отводнява южните склонове на Северозападния, северните склонове на Югозападния и западните склонове на Централния дял на Рила. Рилска река изтича от североизточния ъгъл на Горното Рибно езеро, на 2225 м н.в., в циркуса, разположен между върховете Йосифица (2697 м) на изток, Канарата (2666 м) на юг и Кьоравица (2612 м) на запад в Централния дял на Рила. След като изтече и от Долното Рибно езеро и приеме отдясно притока си Маринковица, завива на запад-северозапад под името Манастирска река. Прави голяма изпъкнала на север дъга, завива на югозапад и след устието на най-големия си приток Илийна река (ляв) тече вече в западна посока под името Рилска река. До излизането си от планината при град Рила долината ѝ е дълбока и силно залесена. След град Рила завива на югозапад и навлиза в най-южната част на Дупнишката котловина, т.н. Долно Дупнишко поле (Кочериновско поле), където долината ѝ става широка и плитка. След около 10 км се влива отляво в река Струма, на 346 м н.в., на 400 м югозападно от квартал "Левски" на град Кочериново.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник