thumb

Тополница

Река Тополница извира от 1 572 м н.в. под името Ширенейска река в източното подножие на връх Буная (1 572 м) в Същинска Средна гора. Първите 7 км тече на изток в дълбока и гориста долина. След това завива на север, пресича Копривщенската котловина и на протежение от 12 км "разсича" Същинска Средна гора чрез дълбок пролом. При гара Копривщица завива на запад-югозапад и навлиза в Златишко-Пирдопската котловина, като тече по южната ѝ част. След село Петрич, Община Златица завива на юг и протича в дълбока проломна долина между Същинска Средна гора на изток и Ихтиманска Средна гора на запад. След изтичането си от язовир "Тополница" завива на югоизток, долината ѝ малко се разширява, но запазва проломния си характер. При село Калугерово навлиза в Горнотракийската низина, като тук течението ѝ е бавно и спокойно и коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в река Марица на 205 m н.в., на 1 km западно от град Пазарджик.
В Златишко-Пирдопската котловина и Горнотракийската низина водите на реката се използват за напояване, като за целта са изградени язовирите "Душанци", "Жеков вир" и "Тополница". В основите на преградните стени на двата от тях "Душанци" и "Тополница" има ВЕЦ-ове.

Виж още
thumb

Карамандере

Река Карамандере води началото си под името Думандере от северозападната част на платото Стана на 409 м н.в., на 2,5 км северозападно от с. Мировци, община Нови пазар. До село Страхил, община Вълчидол тече в източна посока под името Думандере, а след устието на левия си приток река Тулумдере - под името Янъкдере. След село Страхил, вече под името Карамандере, завива на север и след пресичането на шосето Нови пазар - Добрич почти всяко лято пресъхва и се превръща в суходолие. По цялото си протежение протича в широка долина. Влива се отляво в Суха река от басейна на Дунав на 144 м н.в., на 3,8 км югоизточно от село Карапелит, община Добричка.

Виж още
thumb

Бели Лом

Река Бели Лом води началото си от извор-чешма "Даачешме" (на 404 м н.в.), разположена на 500 м западно от село Островче, Община Разград в Разградските височини. До язовир "Бели Лом" при село Крояч тече на изток-югоизток, а след изтичането от язовира рязко завива на северозапад. Преминава през центъра на град Разград и в това направление достига до град Сеново. От извора до село Дряновец протича в широка долина, а след селото долината на реката става каньоновидна със скалисти склонове, изградени от апстки варовици и със стотици меандри. На 3,2 км източно от село Иваново, на 47 м н.в. се слива с идващата отляво река Черни Лом и двете заедно дават началото на река Русенски Лом.
Подхранването на Бели Лом е предимно дъждовно-снежно, с ясно изразен пролетен — март-юни максимум и лятно-есенен — юли-октомври минимум. По време на пролетното пълноводие протича около 60% от годишния отток. Реката е с една от най-високите стойности на мътност в България. Много често Бели Лом е причинявал наводнения по долината си, като най-голямото е през 1947 г.

Виж още
thumb

Бистрица (Пиринска Бистрица)

Река Пиринска Бистрица изтича от южния ъгъл на Аргировото езеро (на 2365 м н.в.), разположено заедно с Митровото езеро (на 2291 м н.в.) в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Под името Третата (Демиркапийска) река тече на юг в дълбока коритовидна долина. При хижа "Пирин" завива на югоизток и вече под името Пиринска Бистрица навлиза в силно залесен район, като постепено променя посоката си в южна. При село Пирин реката прави голям завой на югозапад и навлиза в слабо залесена, с еродирани склонове долина. При село Катунци Пиринска Бистрица излиза от планината и навлиза в югоизточната част на Петричко-Санданската котловина, като долината ѝ се разширява и изплитнява. На 500 м южно от село Ново Ходжово отляво в нея се влива вторият ѝ по големина приток Петровска река и оттук до устието си на протежение от 7 км по течението на реката преминава участък от българо-гръцката граница. Влива се отляво в река Струма, на 69 м н.в., на 1,4 км западно от гръцкото село Промахон.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник