Двойница


Дължина 53 км.
Дължина в България 53 км.
Площ 479 кв. км.
Извира от Еминска планина
Влива се в Черно море

Двойница (старо име до 1942 г. Чифтедере) е река в Източна България, област Бургас — общини Поморие и Несебър и Област Варна — общини Долни чифлик и Бяла, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 52 км, която ѝ отрежда 81-во място сред реките на България. Река Двойница води началото си под името Лекарница от извор-чешма на 440 м н.в. в Еминска планина, в близост до заличеното през 1963 г. село Доброван, Община Поморие. До село Голица, Община Долни чифлик тече в северна посока в дълбока и залесена долина. След селото завива на изток-югоизток и до устието си поддържа тази посока, като долината ѝ се разширява и разделя Камчийска планина на север от Еминска планина на юг. Влива се в Черно море в североизточния край на град Обзор. От село Голица до устието си по долината ѝ преминава границата между Варненска и Бургаска област.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник