Блатница


Дължина 54 км.
Дължина в България 54 км.
Площ 656 кв. км.
Извира от Старо село
Влива се в Сазлийка

Река Блатница започва от извора Капаклия на 266 м н.в., на около 1 км югоизточно от село Старо село, община Сливен. По цялото си протежение реката протича през Горнотракийската низина в плитка долина, като с изключение на най-горното ѝ течение коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. До село Коньово тече на юг, след това до Нова Загора — на запад-югозапад и накрая до устието си — на юг-югозапад. Влива се отляво в река Сазлийка от басейна на Марица на 108 m н.в., в югозападната част на град Раднево.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник