Хаджийска река


Дължина 55 км.
Дължина в България 55 км.
Площ 356 кв. км.
Извира от Добра поляна
Влива се в Черно море

Хаджийска река води началото си от 482 м н.в. в западната част на Еминска планина, на 1 km югозападно от село Добра поляна, община Руен. Първите 4 км тече на юг, а след това на изток в широка долина между Еминска планина на север и Айтоска планина на юг. След село Гълъбец завива на югоизток, протича през големия язовир "Порой" и се влива в Несебърския залив на Черно море, в южната част на курортния комплекс "Слънчев бряг".

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник