Девинска река (Дамлъдере)


Дължина 57 км.
Дължина в България 57 км.
Площ 427 кв. км.
Извира от Голяма Сюткя
Влива се в Въча

Девинска река извира на 2 000 м н.в. под името Семиза, на около 2 км южно от връх Голяма Сюткя (2 186 м) в Баташка планина. По цялото си протежение протича в силно залесена долина. В началото тече на юг, а след това сменя посоките си на североизток, югоизток и юг. От ДГС "Беглика" до язовир "Тошков чарк" носи името Беглишка река. След като изтече от язовир "Тошков чарк", се насочва на изток и прорязва Девинска планина чрез дълбока каньоновидна долина. Преди град Девин излиза от каньона, долината ѝ се разширява и в източната част на града се влива отляво в река Въча на 685 м н.в.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник