Баниски Лом


Дължина 57 км.
Дължина в България 57 км.
Площ 591 кв. км.
Извира от Сушица
Влива се в Черни Лом

Река Баниски Лом води началото си от чешма (на 312 м н.в.), разположена в югозападната част на село Сушица, община Стражица. До село Копривец, община Бяла протича в широка долина, най-напред на изток, а след село Горски Сеновец на север-североизток. След устието на най-големия си приток река Каяджик (десен) навлиза в широка, но дълбока каньоновидна долина и се влива отлява в река Черни Лом на 97 м н.в. при село Широково, община Две могили.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник