Мътивир


Дължина 61 км.
Дължина в България 61 км.
Площ 412 кв. км.
Извира от Ихтиманска Средна гора
Влива се в Бяло море

Река Мътивир се образува на 42°30′56″ с. ш. 23°45′04″ и. д. и 693 м н.в. от сливането на три реки — Ръжана (лява съставяща), Мешковица (средна съставяща) и Баба (дясна съставяща), на 1,3 км югозападно от село Ръжана, Община Ихтиман, в непосредствена близост до автомагистрала "Тракия". За начало се приема река Баба, която извира в западната част на Ихтиманска Средна гора, на 963 м н.в., на 1,3 км западно от село Борика, Община Ихтиман.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник