Соколица


Дължина 60 км.
Дължина в България 60 км.
Площ 343 кв. км.
Извира от Сакар
Влива се в Сазлийка

Река Соколица извира под името Сакарско дере на 713 м н.в. в южното подножиена връх Боговец (738 м) в планината Сакар. До село Орлов дол долината ѝ е дълбока и ориентирана на север, всечена в младолевантийска акумулационна повърхнина. След това завива на запад и протича в широка долина с малък надлъжен наклон. Влива се отляво в река Сазлийка от басейна на Марица на 86 m н.в., южно град Гълъбово. Преди изграждането на язовир "Розов кладенец", реката се е вливала северно от града.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник