Лесновска река


Дължина 65 км.
Дължина в България 65 км.
Площ 1096 кв. км.
Извира от северното подножие на връх Голяма Икуна
Влива се в Искър

Лесновска река извира под името Лопушна от северното подножие на връх Голяма Икуна (1221 м), най-високата точка на Рида Белица на Ихтиманска Средна гора на около 1200 м н.в. До село Голема Раковица тече в северозападна посока в дълбока и залесена долина. След това преминава през язовир „Огняново“, насочва се на запад и навлиза в Софийско поле, като от село Доганово до устието нейното корито е коригирано с водозащитни диги. При село Равно поле отново завива на североизток и при квартал Челопечене коритото ѝ се включва в бившето корито на река Стари Искър. Влива се отдясно в река Искър на 510 м н.в., на 1,6 км северозападно от село Световрачене.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник