Видима


Дължина 68 км.
Дължина в България 68 км.
Площ 554 кв. км.
Извира от Ботев (връх)
Влива се в Росица

Река Видима се образува от сливането на двете съставящи а реки — Лява Видима и Дясна Видима (Острешка река) в кв. "Зора" на град Априлци. За начало се приема река Лява Видима, която извира от северозападното подножие на връх Ботев в Калоферска планина на Стара планина, в резервата "Северен Джендем", на 2 040 м н.в. под името Василковица. До кв. "Видима" на град Априлци тече в дълбока гориста долина, след което се насочва на северозапад и пресича Новоселската котловина. Между селата Велчево и Дебнево тече на север и образува живописна проломна долина, след което завива на изток и долината ѝ става широка. Влива се отляво в река Росица на 206 м н.в., на 3 км южно от град Севлиево.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник