Тополовец


Дължина 68 км.
Дължина в България 68 км.
Площ 583 кв. км.
Извира от Връшка чука
Влива се в Дунав

Река Тополовец извира на 1 км източно от връх Връшка чука на около 404 м н.в., под името Мостище. След село Извор махала вече се нарича Тополовец. До село Градец тече в североизточна и източна посока в каньоновидна долина. След това завива на югоизток, навлиза във Видинската низина и се влива отдясно в река Дунав (на 785 км от устието ѝ) на 33 м н.в.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник