Бяла река


Дължина 70 км.
Дължина в България 70 км.
Площ 594 кв. км.
Извира от рида Мъгленик
Влива се в Луда река

Бяла река (до 1942: Акчехисар) е река в Южна България, област Кърджали, община Крумовград и Област Хасково, община Ивайловград, ляв приток на Луда река от басейна на Марица. Дължината ѝ е 69,6 km, която ѝ отрежда 52-ро място сред реките на България. Тя е най-големият приток на Луда река. Отводнява големи части от ридовете Мъгленик, Ирантепе и Сърта в Източните Родопи.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник