Дължина км.
Дължина в България км.
Площ кв. км.
Извира от
Влива се в


Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник