Голяма река


Дължина 75 км.
Дължина в България 75 км.
Площ 864 кв. км.
Извира от Горско село
Влива се в Стара река

Голяма река извира на 654 м н.в. от Лиса планина, на 300 м западно от село Горско село, община Омуртаг. До вливането си в югоизточната част на южния ръкъв на язовир "Ястребино" тече на север, а два км преди навлизането си в язовира — на запад. След изтичането си от язовира продължава в северна посока, в близост до село Разделци, община Антоново завива на запад, а при село Любенци, община Стражица — на северозапад, като в целия този описан участък тече в дълбока, силнозалесена, Каньоновидна долина. При село Манастирица, община Попово завива на запад, а преди град Стражица на югозапад и долината ѝ се разширява. Влива се отдясно в Стара река, на 66 м н.в., в непосредствена близост до гара Кесарево.

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник