Луда река


Дължина 100 км.
Дължина в България 20 км.
Площ 0 кв. км.
Извира от Източни Родопи
Влива се в Марица

Луда река (на гръцки език: Ερυθροπόταμος, Еритропотамос, в превод Червена река, на турски: Къзълдели Су) е река в Южна България, област Хасково, Община Ивайловград и Североизточна Гърция, област Източна Македония и Тракия, демове Софлу и Димотика десен приток на Марица. Дължината ѝ е над 100 km, от които на българска територия – 20,2 km. Луда река е последният най-голям десен приток на Марица. Реката отводнява югоизточните части на Източните Родопи.
Луда река води началото си под името Шейтан на 870 м н.в. в рида Пеперуда в Източните Родопи в Североизточна Гърция, на 2,3 км югоизточно от връх Шапка (1044 м). Тече в североизточна посока в дълбока и гъсто залесена долина под името Дяволорема. След гръцкото село Микрон Дерион започват красивите меандри на реката и на 1,6 км южно от село Горно Луково, Община Ивайловград навлиза в българска територия. В България Луда река протича на протежение от 20,2 км, от които 14,7 км като гранична река (левият бряг е български), а останалите 5,5 км – изцяло на българска територия, южно от село Мандрица. След устието на левия си приток река Чифлишко дере (ляв) Луда река отново навлиза в гръцка територия. Тук посоката ѝ става югоизточна, а долината ѝ широка. В целия този гръцки участък коритото на Луда река е коригирано с водозащитни диги. Влива се отдясно в река Марица на 19 м н.в., на 1,8 км южно от град Димотика (Дидимотихо).

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник