thumb

Брезовска река

Брезовска река извира под името Попращенка на 1 043 м н.в., на 1,1 км югоизточно от връх Братан, в Сърнена Средна гора. До село Розовец тече в югозападна посока в дълбока и залесена долина. След селото под името Стара река продължава на юг, а след град Брезово навлиза в Горнотракийската низина вече под името Брезовска река. Влива се отляво в река Марица на 131 m н.в., на 1,4 км западно от село Мирово.

Виж още
thumb

Добричка река

Добричка река води началото си от извор, разположен южно от село Драганово, община Добричка, на 278 м н.в. До град Добрич тече на север, а в чертите на града прави голяма дъга изпъкнала на изток. След Добрич посоката ѝ става северозападна, а долината ѝ каньоновидна, дълбоко всечена в аптските и сарматски варовици на Добруджанското плато. В този си участък, особено след село Божурово, оттокът ѝ става епизодичен, главно през пролетта. През останалото време от годината коритото ѝ представлява суходолие, което се "влива" отдясно в Суха река (от басейна на Дунав), на 87 м н.в., на 2 км южно от село Ефрейтор Бакалово.

Виж още
thumb

Бистрица (Соволянска Бистрица)

Река Соволянска Бистрица извира под името Главня на 2182 m н.в. в Осоговска планина, на 1,2 km североизточно от връх Руен (2251 m), най-високата точка на планината. До село Гърляно протича на север-североизток в дълбока и гъсто залесена долина, след което завива на север-северозапад и пресича източната част на Каменишката котловина. След село Долно село напуска котловината и образува дълбок пролом между Чудинска планина на север и планината Лисец на юг, с посока на пролома изток-североизток — изток. При село Мазарачево излиза от пролома и навлиза в Кюстендилската котловина. Влива се отдясно в река Струма на 462 m н.в., на 900 m югозападно от село Коняво.

Виж още
thumb

Тополовец

Река Тополовец извира на 1 км източно от връх Връшка чука на около 404 м н.в., под името Мостище. След село Извор махала вече се нарича Тополовец. До село Градец тече в североизточна и източна посока в каньоновидна долина. След това завива на югоизток, навлиза във Видинската низина и се влива отдясно в река Дунав (на 785 км от устието ѝ) на 33 м н.в.

Виж още

Проект №546 на Ивайло Ангелов и Кристиян Ганчев за НОИТ 2016 - Професионална гимназия по икономика - гр. Перник